Bộ 3 dưỡng mi dài, dày và lông mày rậm – 3ml/lọ

640.000 

khong-hoocmon
Không Hoocmon
khong-huong-lieu
Không Hương Liệu
khong-paraben
Không Paraben
khong-con
Không Cồn
Bộ 3 dưỡng mi dài, dày và lông mày rậm – 3ml/lọ

640.000